• Klinkhammer Group
 • 3D Riegler

Lojistik Planlama ve danışmanlık - Tasarruf imkanlarını tespit edin

Karmaşık süreçleri şeffaf bir şekilde gösterin: Lojistik planlama başarılı depo lojistiğinin temelini oluşturur.  Seçenekleri ve gereksinimleri ne kadar erken ve kesin bir şekilde koordine ederseniz, optimum lojistik çözümünü bulma olasılığı o kadar yüksek olur.  Müşterilerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz ve şirketlerinin yapısına uyan malzeme akışlarını optimize eden ürün açısından tarafsız çözümler geliştiriyoruz.

Lojistik planlama: Hassas hesaplama

Tüm ilgili parametrelerde hassas bir hesaplama, kesinlikle anlaşılabilir kalkulasyon ve her zaman ortaklık tabanlı şeffaflığa yönelik bir iletişim kullandığımız en etkili araçlarımızdır.  Sonuç, malzeme akışı, verimlilik ve tam zamanında yönetimi kapsayan yüksek verimli süreçlerdir.  Bunu yaparken tüm kullanım ömrü boyunca karlılığı ve performansı göz önünde bulundurur, onları etkileyebilecek faktörleri analiz eder ve malzeme, personel ve zaman faktörlerini dikkate alırız.  Önerilen çözüm sadece kurum içi lojistiğin mevcut gereksinimlerini karşılamakla kalmamalı, aynı zamanda gelecekteki gelişmelere esnek bir şekilde tepki vermeli ve uyum sağlayabilmelidir.

Lojistik Planlama: Standartlaştırılmış Süreçler

Bu bağlamda hiçbir şekilde tekerleği her müşteri için yeniden icat etmiyoruz. Bireysellik ne kadar olursa olsun, çözüm bulma süreçleri çoğu zaman benzerdir.  Başarının anahtarı, belirlenen adımlara disiplinli bağlılıktır.  Bu nedenle, müşterilerimize gün sonunda en iyi çözümü sunabilmemiz için yeni bir lojistik plan geliştirirken her zaman benzer adımlardan geçiyoruz.

Veri Toplama - Yerinde İnceleme de mümkün

 • Planlamanın başlangıç ​​noktasında, müşterilerimizle yakın diyalog içinde lojistik sistem tasarımı için gereksinimlerin tamamını topluyoruz.

Varyant Kıyaslaştırılması

 • Farklı çözüm yaklaşımlarının  görselleştirilmesi (Varyantlar).
 • Kapasite veya performans göstergeleriyle birlikte olası uygulamaların listesi.
 • Varyantların personel ihtiyacı.
 • Varyantların fizibiliteleri ve bütçe maliyeti.
 • Lojistik planlamanın neticesi: Kavramsal tasarım = Yatırım kararı alınabilmesi için temel.

Mal Kabül ile ilgili kilit rakamlar (KPI)

 • Gerekli personel sayısı, vardiya ve çalışma saatleri
 • Günlük sevkiyat sayısı
 • Palet, koli ve muhtelif yük elleçleme birimlerinde teslimat
 • Günlük palet veya koli sayısı
 • Batch / Son kullanım tarihleri
 • Kalite kontrol
 • Tedarikçi adedi
 • Lojistik planlamada Cross-Docking

Lojistik planlamada depo envanteri

 • Ürün çeşidi (SKU sayısı, Ürün grupları, Ürün durumu)
 • Ürün ölçüleri
 • Master data tespiti
 • Ağırlık ve paketleme birimi
 • Depo lokasyonlarında depo kapasitesi
 • Paketleme birimi
 • Paketleme birimi başı ve yük elleçleme birimi başına miktar
 • Ürün sınıflandırılması (ABC)
 • Teslimat sürelerinden kaynaklı stok menzili

Sipariş Toplama Parametreleri

 • Günlük sevk sipariş adetleri
 • Toplama ve paketleme performansı
 • Sipariş satırlarının dağılımı
 • Günlük irsaliye miktarı
 • Siparişlerin elleçleme süreleri
 • Operatör kapasitesi ve çalışma süreleri
 • Günlük iş hacmi bakışı

Sevkiyat ile ilgili KPI lar

 • Günlük sevkiyat miktarları
 • Ortalama sevkiyat hacmi: Paketleme birimi adeti
 • Ağırlık ve hacim
 • Kendisi almaya gelenler ve tezgah satışı

Özel süreçlerin nazarı dikkate alınması

 • İade Yönetimi
 • Montaj gruplarının ve setlerin oluşturulması
 • Satış birimlerinin oluşturulması
 • Etiketleme ve satış paketlemesi gibi özel elleçlemeler
 • Aksiyon ürünleri

Lojistik planlama ve IT konseptleri

 • Database çözümleri
 • Depo yönetim ve malzeme akış sistemi
 • Sipariş toplama operasyonunda siparişlerin kontrolü (El terminali, Sesli toplama, Pick By Vision)
 • Harici sistemlere olan arayüzler
 • Detay şartnameler
 • IT-Donanım komponantları

 

Tasarım geliştirilmesi

 • Depolama ve sipariş toplama stratejilerinin etkisi
 • Sistem yükü ve sınır yükler
 • Kapasite artışları
 • Darboğazların tespiti ve ortadan kaldırılması
 • Tesis çiziminin ve malzeme akış şemasının oluşturulması

Simülasyon ve emülasyon

 • Planlanan sistemin sezgisel olarak yaşatılması
 • Gerçek verilerle tesisin tepkisinin ikizleştirilmesi

Simülasyon ve emülasyonlar sayesinde tesis çizimi denetlenebilir ve malzeme akışı valide edilebilir

Sağlayacağınız faydalar

Bütün planları, hesaplamaları ve süreç açıklamalarını teslim ederiz. Talep edilirse detay şartname hazırlayabiliriz Böylelikle tedarikçilerden gelen teklifleri değerlendirebilir ve bizim teklifimizi diğer planlamacı şirketlerin teklifleriyle mukayese edebilirsiniz. Planlama günlüğünde varyantlar, detay çözümler ve proje süresince alınan bütün kararlar anlaşılır bir şekilde kayıt altına alınmaktadır.

Bütünsel bir destek

 • Bina ve yapı arayüzleri
 • Yangın koruma konsepti ve yapısal teknik
 • Takvim planlaması ve taşınma tasarımları
 • Alan ve yer ihtiyacı hesaplaması

Lojistik planlama: AS-IS den TO-BE ye kadar

AS-IS analizinden başlayarak adım adım To-BE aşamasına doğru ilerliyoruz ve lojistik planlama yaparken ileriye dönük büyüme hedefleri için yeterince hareket alanı bırakıyoruz. Çünkü bir üretim biriminin kapasitesinin sona ermesi beklediğinizden de daha erken gerçekleşebilir Birçok şirket kendi başarısından o kadar şaşırmıştı ki, önceki lojistik planlaması artık büyümeye ayak uyduramadı. Bu durum müşterilerimizde gerçekleşemez, çünkü sorumlu ve sürdürülebilir lojistik planlaması için neyin önemli olduğunu biliyoruz. Lojistik planlamada dikkate alınması gereken her akla yatkın senaryo dikkatle incelenir. Sorumlu lojistik planlama sadece doğrusal büyüme tahminlerini değil, üstel büyümeyi, talepte ani zirveleri veya mevsimsel işleri de içermesi gerekir. Satışlardaki düşüşler, pazardaki değişiklikler veya değişen müşteri gereksinimleri de dikkate alınması gereken normal faktörlerdir.  Ne gereksiz fazla kapasite oluşturma, ne de sistemin sürekli sınırlarında çalıştırılması - Klinkhammer lojistik planlaması hizmeti ile her zaman optimum seviyede çalışırsınız.

FAQ – Sorularınız varmı? Memnuniyetle cevaplayabiliriz.

 • Lojistik Planlama hizmeti ne demektir?
  Profesyonel bir lojistik planlama, ekonomik açıdan en mantıklı lojistik çözümüne üreticiden bağımsız bir bakış açısıyla şirketin rekabet gücünü devam ettirmesini garanti eder. Tedarik zinciri yönetimini optimize etmek amacıyla lojistik planlamada malzeme, bilgi ve nakliye akışlarını göz önünde bulundurur ve bir bağlantı oluştururuz. Lojistikte zamanla oluşan gelişmelerden ötürü, süreçler genellikle malzeme akışlarının yeniden planlanmasını gerekli kılar. İster yeni bir lojistik merkezi planlıyor olun, isterse mevcut altyapınızı güncellemeye tabi tutmak isteyin, deneyimli danışmanlık uzmanlarımız stratejik ve operasyonel lojistik planlama aşamalarında size rehberlik edecektir. Bu aşamalarda maliyetleri ve hedeflerinizi daima gözetiriz.
 • Lojistik Planlama sayesinde hangi çıktıları almak mümkündür?
  Lojistik planlama yatırımınız için karar vermenin temelini oluşturur. Yatırımınızın geri dönüşünü (ROI) ve amortizasyon süresini hesaplar. Zayıf noktaları tespit eder ve potansiyel tasarruf imkanlarını ortaya çıkartır. Lojistik hedefleriniz için en uygun stratejiyi uyguladığı için, bütçenizi korur. Lojistik planlama sayesinde, lojistik görevlerinizi ve beklentilerinizi yansıtan, varyantlı ve karlılık karşılaştırmalı lojistik ve BT konsepti sunar. Yeni depo lokasyonlarının veya mevcut sistemlerin detay planlaması için önemli bilgiler sağlar. Talep edilmesi durumunda ihale dökümanlarını da oluşturur ve tedarikçilerle koordinasyonu ve müzakereleri sağlayabiliriz.
 • Lojistik ve depo planlaması sayesinde hangi tasarruf imkanları vardır?
  Azalan kaynak ve personel gereksinimleri. Depolama alanının konsolidasyonu ve mal birimi başına azaltılmış depolama maliyetleri. Mal kabülden sevkiyata kadarki süreçlerin hızlandırılması. Minimum stok seviyesi. Şeffaf malzeme akışları. Yüksek proses direncine sahip otomatik veya yarı otomatik süreçler. Optimize edilmiş depolama konseptiyle maksimum depolama kapasitesi. Standartlaştırılmış malzeme akışı ve BT süreçleri. Tedarik zincirinde maksimum verimlilik ve karlılık.
Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha