• [Translate to Türkisch:] Klinkhammer Group WMS

Malzeme Akışı - KlinkWARE®

Malzeme Akışı

Rotalama konseptinizi ve güzergah yönlendirilmesini optimize edin ve bileşik taşımalardan yararlanın. Taşımaların nasıl olacağı, hangi cihazın güzergahın hangi kısmından sorumlu olduğu ve arkaplanda işletilen optimizasyonun ne olduğunu yazılımımızın modülü tarafından otomatik olarak sizin adınıza tespit edecektir.

Manüel (Ürün - Operatör)
Manüel sistemlerde de ürün - operatör yöntemleri uygulanabilir. Örnek olarak: Dar koridor forkliftleri de mümkün mertebe çift döngü (Double Cycle) olarak hareket etemleri ama aynı zamanda koridor değişimlerini azaltmaları gerekir.

Manüel (Operatör - Ürün)
Operatörün ürüne eriştiği ve klasik olarak uygulanan bu yöntemlerin çok fazla optimizasyon ihtiyacı vardır. Depoya besleme ve çıkışları birleştirmek, birden fazla çıkarma işlemlerine imkan tanımak için grup olarak taşımaların yanında, güzergah iyileştirmelerine de imkan tanınır yazılımımız sayesinde.

PLC ile Haberleşme
Haberleşme modülümüz aracılığıyla cihazların otomasyonuyla telegram alış verişi sağlanır. Statü sinyalleri, taşıma emirleri ve bu emirlerin yerine getirildiğine dair geri bildirimler güvenli bir şekilde karşılıklı olarak sağlanır.

Otomatik Konveyör Sistemleri
Konveyör sisteminin otomasyonu konveyör teknolojisinin PLC kontrolü çerçevesinde davranır (aksiyon) ve tepki verir (reaksiyon). Haberleşme noktaları yönetilir, tarayıcılar ve diğer cihazlar entegre edilir. Rutlama ise kapasite kullanımı ve kullanıma hazır durumlarını kontrol eder. İlave olarak yazılımı sağlanan fonksiyonlar sayesinde taşıma haricindeki fonksiyonlar da entegre edilir. Örnek: otomatik etiketleme, otomatik mal kabul veya sevkiyat.

Sorter ve Loop
Loop otomasyonu tesisinizin ayrıştırma (sort) ve dağıtım (loop) işlemlerinizin kontrolünü sağlar. Bir dağıtım konveyörünün doluluk düzeyinin iyi yönetilmesi mallarınızın birikmeden ve sürekli olarak akışına imkan tanır.

Otomatik yatay taşıma araçları
Bu yatay taşıma araçları farklı lokasyonları birbirine bağlar. Bu araçlar, optimize edilmiş ve hedef odaklı olarak yüklenirlerse bir veya birden fazla yük taşıyıcıları taşıyabilirler.

Otomatik AS/RS
Otomatik AS/RS ler çok yüksek kapasiteli raf istif robotlarıdır. Çoğu kez birden fazla sayıda yük taşıyıcılarını aynı anda taşıyabilirler. Blokajlar ve taşıma sıralamarı gözönünde bulundurulur. Rut optimizasyonlarıyla maximum düzeyde bir doluluk oranı sağlanır, yük değişimi ve tek gidişler azaltılır, çift döngü hareketlere zorlanır.

Shuttle
AS/RS ile yatay taşıma aracının bir karışımı olarak shuttle araçları, yük birimlerinin koridor içindeki depolama ve depodan çıkarmalar için kullanılır. Çoğunlukla bir koridorda birden fazla shuttle hareket eder, ama her birinin ayrı ayrı çalışma alanları vardır.

Kompakt Depo
Asansör ve devridaim eden depolama sistemlerini kompakt depo olarak tanımlarız. Bu bağlamda tepsiler üzerinde sayıca fazla depolama birimi istiflenir. Kompakt depoların kontrol modülünü de içeren KlinkWARE® yazılımız sayesinde iyileştirilmiş bir erişim ve taşıma sağlanır.

Forklift Yönetim Sistemi
KlinkWARE® forklift yönetim sistemi, bekleyen taşımalardan oluşan farklı yükleme ve boşaltma noktalarını birbirine bağlayan bir milk run sistemi temelindedir. Bir forkliftin veya milk run seferinin kapasitesi ve özellikleri temelinde lokasyon, öncelik, bekleme süresi ve sonraki taşımalar bazında bir işleme dizisi belirlenir.

İnsansız taşıma sistemleri (AGV)
AGV ler sayesinde yükleme ve boşaltma noktaları birbiriyle bağlanır. Otomasyon yazılımında kayıt altına alınan güzergah/devreler üzerinde hareket ederler. KlinkWARE® kontrol modülü AGV’nin kontrol yazılımıyla haberleşir. Ara hedefler yönetilir ve böylelikle rota belirlenir. Lokasyonlar ve kullanıma hazırlıkları aynı forklift yönetim sistemideki gibi yönetilir.

Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha