Yüksek Raf Deposu

Kompakt yapıları sayesinde yüksek oran alan kullanımına ve depo yoğunluğuna imkan tanımaktadır. Depo sistemlerimiz, tekli veya çoklu paletlerin ardarda depolanmasından silo tipi veya içine girilebilir raf sistemlerine kadar, bir çok tasarımlarda bulunmaktadir.

Yüksek Raf Depo Cinsleri

Üretim deposu
Ara depo

Stok deposu
Olgunlaştırma deposu

Derin dondurucu depo
Dağıtım deposu

Sevkiyat deposu
Merkez depo

Yüksek Raf Deposu

Otomatik yüksek raf depoları birim yüklerinin depolanabilmesi için kullanılır. Sanayii Yapıları Yönetmeliklerine göre, bir depo 7.50 m lik bir yükseklikten itibaren yüksek raf deposu statüsündedir. Otomatik yüksek raf depoları, malzeme akış ve depo yönetim sistemi tarafından gönderilen taşıma emirlerini uygulayarak, raf istif cihazları/robotları (AS/RS) ile işletilmektedir. Makinaların kontrolü komplike otomasyon sistemleri aracılığıyla sağlanır (örn: Step7).  Depolanacak yükler konveyör üzerinden yüksek raf deposuna ve oradan da sipariş toplama alanına, üretime veya sevkiyat alanına taşınır. 

Yüksek Raf Deposu - Daha fazla depolama kapasitesi ve en optimum alan kullanımı

En optimum alan kullanımından kaynaklanan alan tasarrufu, yüksek depolama kapasitesi, lojistik zincirin kısaltılması ve sevkiyat kalitesinin iyileştirilmesi otomatik bir yüksek raf depo yatırımı için en önemli gerekçelerdir.  Üretimden, yüksek raf deposuna, sipariş toplama alanından sevkiyata kadar, zeki bir şekilde birbiriyle irtibat sağlayan otomatize bileşenler bir çok zaman alıcı süreçleri ikame eder ve deponun randımanını arttırırlar. Kusursuz ve üst düzey bir verimlilikten yararlanabilmeniz için,taleplerinizden hareketle yüksek raf deposunu depolanacak ürünlerinize, önünde ve arkasında bulunan sistemlere ve talep edilen performansa göre size özel olarak uyarlarız.

Yüksek Raf Deposu Referansları: ACVK, AKF, Big, Denree, Denso, Frei, Jeld Wen, Lantmännen, Marburger, Puma, Schletter, Trolli

Uygulama Şekilleri

Palet Yüksek Raf Deposu
Bu tip bir depo için taşıdığı ağır yüklerden dolayı, çelik konstrüksiyonda gerekli koşulları yerine getiren özel profiller kullanılmaktadır.  Yangın koruma konseptine göre yüksek raf deposunda yağmurlama (sprinkler) ve boru hatları için boş alanlar hesaba katılır.  Hava geçirmez bir dış cephe tercih edilmesi koşuluyla alternatif olarak oksijen düşürücü sistemler de kullanılabilir.  Ürün gamının çeşitliliğine ve sipariş yapısına göre, beklentilere en iyi düzeyde yanıt verebilecek şekilde 1, 2 veya 3 kat derinlikte yüksek palet depoları projelendirilir.

Kanal Deposu / Muli Deposu
Kanal deposunda sayıca çok depolama birimleri özel profiller üzerinde yüksek raf deposunda ard arda depolanılır. Depolama birimleri otomatik bir AS/RS ile ilgili kanallara ulaştırılan birbirinden bağımsız, kabloya bağlı veya akü ile çalıştırılan kanal araçlarıyla depoya alınır veya depodan çıkartılır.  Klasik bir palet yüksek raf deposuna kıyasla bu sistemin avantajı daha iyi alan kullanımındadır.  Büyük miktarlarin depolanması gerekiyor ama ürün çeşidi az ise, kanal deposu çok verimli bir çözümdür.

Sıralama Usulü Depolama Tipi

  • Tek Derinlik
  • Çoklu Derinlik

Tünel Tipi depo
Kanal veya Tünel tipi depolarında manüel toplama işlemlerinin yapılabilmesi için yürüyüş güzergahları depo çelik konstrüksiyonuna entegre edilir. Paletlerin istiflendiği raf sıralarının her iki cephesindeki kullanıcı tarafları, düşmeyi engellemek amacıyla güvenlik çitiyle donatılmıştır. Paletler forklift aracılığıyla yüksek raf deposundaki raf gözlerine istiflenir. Bu tip depolar çoğunlukla yavaş dönen ürünlere yönelik istasyon toplama sistemleriyle birlikte kullanılır.

Silo Tipi Depolar
Raf sisteminin çelik konstrüksiyonu aynı zamanda çatı ve cephe için taşıyıcı görevini yerine getirmektedir.  AS/RS istif robotlarıyla birlikte projelendirilen silo tipi bir depo makina olarak addedilmekte ve kısa amortizman sürelerine sahiptir.  Bu tarz bir yüksek raf deposu yapısıyla 40 m yi geçen yükseklikler sağlanabilir.  İlave avantajları: kapalı binaya ihtiyaç olmadığı için kısa montaj süreleri ve büyük yüksekliklerde depolama imkanı olduğundan dolayı daha düşük işletme maliyetleri.

Bina İçi Depolar
Bina içi depolar mevcut ambar ve binaların içine müşteriye özel olarak uygulanmaktadır.  Mevcut ama şu ana kadar farklı amaçlarla kullanılan alanların, mevcut üretim ve seviyat alanına en iyi düzeyde bağlantı sağlanmasına imkan tanır.  Bu depolar otomatik AS/RS ile istiflenen depolar olabildiği gibi, manüel ve forkliftlerle de yönetilebilir.  Bu depoların avantajı mevcut yapılara fonksiyonel olarak bir katma değer sağlamalarıdır.

Klinkhammer – Bu alanlarda da bir genel yüklenici olarak hizmet verebiliriz

Yangın Koruma: Sprinkler Tesisatı, Oksiyen Düşürme

İklimlendirme

Çatı ve Cephe Giydirmesi


 

Yüksek Raf Deposunda Depo Aracı

Dar koridor forklift

Raya bağlı raf istif robotu (ASRS), Çift kuleli ASRS

Koridor değiştirebilen AS/RS

Kanal araçları (Muli)

Shuttle araçları

Çoklu seviye shuttleları

Enerji Tasarruf Teknolojileri

Enerji geri aktarımı

Serbest kalan enerjinin derhal tekrar kullanımı için transfer devre teknolojisi

Sürüş stratejileri kullanılarak performans uyarlamaları
 

Otomatik ve manuel yüksek raflı depolar için yazılım

Otomatik yüksek raflı depoların yönetimi, Klinkhammer depo yönetim yazılımının temel bir parçasıdır.  Otomatik bir yüksek raflı depoyu işletmek için gereken tüm işlevleri içerir.  Ama bunun yanında dar koridorlu depolar gibi manuel yüksek raflı depolar da desteklenmektedir.  Depolama, depodan çıkarma ve yer değiştirme ile ilgili olarak, farklı palet türleri ve yükseklikleri dikkate alınabilir ve depolama tiplerine atanabilir.  Tekli veya çoklu yük taşıma cihazları, çoklu yük taşıma cihazları, teleskoplarla tekli veya çoklu derinlikli depolama veya kanal depolama gibi çok çeşitli donanımlar kontrol edilir yazılım tarafından.  Depolama topolojisi de istenildiği şekilde uyarlanabilir.  Fonksiyonel anlamda kombinasyonlar da örneğin yüksek raf deposunda manüel toplamaya yönelik kaydırmalı raflar da bulunabilir. Parametrelendirme ve kuruluma bağlı olarak farklı depoya alma ve depodan çıkarma stratejileri uygulanabilir. Alan, makas ve destek yükleri yönetilir ve denetlenilir. Çok derinlikli kanallar karışık depolanabilir veya yalnızca ürün veya batche göre depolanabilir.  Yoğunlaştırma hareketleri (depoların yeniden düzenlenmesi) yüksek raflı depo yoğunluğunu arttırır ve ilave depolama alanları yaratır.  Bir siparişe ait paletler, ürün --> opertör sürecini hızlandırmak amacıyla bir hazırlama alanında önceden bir araya getirilebilir.

ASRS nin performansı şu şekilde güzergahı optimum seviyede tutarak kullanılır:

  • Depoya alma ve depodan çıkarma arasındaki hareketin optimum olması için yol - zaman hesaplaması
  • Yol - zaman hesaplamasının bir taşıma görevinin önceliği ve yaşına göre ağırlıklandırılması
  • Birden fazla yük elleçleme cihazı varsa sürüş sırasında ek siparişlerin varlığının denetimi
Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha