İç Lojistik alanında yenilikçi Otomasyon

Danışmanlık'tan, analize, projelendirme ve ihaleden tesis inşaatı ve işletmeye almaya kadar - bu modüller ile yalın ve tutarlı içlojistik çözümlerin temelini oluşturuyoruz.  Çok çeşitli sektörler için kurum içi lojistik, lojistik BT ve inşaat planlamasının tüm yelpazesini kapsama alanı içine alıyoruz.  Hepsi tek elden, talep üzerine kısmi hizmetler olarak da.

İçlojistik: Genel Yüklenici ve Sistem Entegratörü

İster yüksek raflı depo olsun, isterse otomatik küçük parça deposu, içlojistik sistemler veya yeni bir merkezi depo inşaatı olsun, Klinkhammer olarak talebiniz doğrultusunda anahtar teslimi olarak tedarik ederiz.  Otomasyon teknolojisi ve yazılım da dahil olmak üzere tüm bileşenlerin genel yüklenicisi veya sistem entegratörü olarak projenin zamanında devreye alınmasını ve canlı'ya geçmesini sağlıyoruz.

İçlojistik, bir depo içinde hareket eden değerlerin en uygun şekilde bir noktadan diğerine taşıyabilme sanatıdır. Hammaddelerden tutun, yedek parçala ve nihai ürünlerden atık yönetimine kadar, içlojistik birçok katılımcısı olan komplike bir etkileşimdir. Bir işletme içlojistiğini ne kadar hassas planladıysa, tüm süreçler o kadar verimli olur ve enerji tasarrufu sağlar. İçlojistik alanında tecrübesi olan bir partnerinizin olması faydalı olacaktır.

Hizmetlerimize Genel Bakış

 • Lojistik Planlama ve Danışmanlık
 • İçlojistik Analiz
 • Projelendirme ve Uygulama
 • Yüksek Raf Deposu
 • Hafif Yük Deposu
 • Konveyör Teknolojisi
 • Sipariş Toplama
 • Tesis Otomasyonu / Vizüalizasyonu
 • Depo Yönetim Yazılımı
 • Tadilat

Tüm konular için tek bir irtibat

Müşterilerimiz için bu şu anlama gelir: Tüm içlojistik konular için bir irtibat noktası ve dolayısıyla şirkette daha az koordinasyon çabası. Şeffaflık talebinizden ödün vermeden, sizin avantajlarınız doğrultusunda hareket eder ve sizi temsil ederiz.  Sürekli bilgi akışı ve süreçlere entegrasyon sağlanacaktır.  Müşterimiz bakış açısından, Genel yüklenici görevlendirerek, nispeten düşük yatırımla hassas planlama gerektiren ve riskli hizmetleri bir uzmana teslim edebilirsiniz.

Tek Elden Yetkinlik

Tabii ki, genel yüklenici olarak içlojistik planlamaya erken bir aşamada dahil olmamız faydalı olur- çünkü o zaman daha yüksek düzey içlojistik hedefleri ve müşterimizin özel taleplerini de bilme imkanına sahip oluruz.  Danışmanlık, analiz ve planlama sorumluluğunu üstlenirsek ideal olur. Böylelikle kırılmalar oluşmaz ve süreklilik anlamında bütüncül, Klinkhammer'e karakteristik, 360 ° yaklaşımızla tüm avantajları devreye koyabiliriz.

360° Görüş Açısına sahip İçlojistik Uzmanı

 • Teori ve pratik uyum içinde
 • Daha az koordinasyon gereksinimi
 • Tüm konular için tek muhtatap
 • Tüm proje aşamalarında şeffaflık
 • Tek kalıptan çıkan içlojistik çözümler
 • Planlama ve uygulama dönemi arasında oluşan uyarlama maliyetlerinden tasarruf

Yeni Teknolojileri Gözeterek

Bir ticaret veya imalat şirketinin en dinamik alanlarından birinde yaklaşık 50 yıllık deneyim - Klinkhammer'ın teklif kapsamı budur. İçlojistik sisteminizin çözümü oluşturulması aşamasında belirli tedarikçilerden tamamen bağımsızız.  Böylelikle, müşterilerimiz için her zaman ihtiyaçlarına göre uyarlanmış optimum ve kesinlikle terzi dikimi özel çözümler geliştirebiliyoruz. Sadece yüksek verimli içlojistik sistemlerin planlanması ve yeniden kurulumunda uzman değiliz.  Kendimizi her şeyden önce büyüme hedeflerine doğru yol alan müşterilerine danışmanlk yaparak eşlik eden güvenilir bir partner olarak görüyoruz.  İçlojistik süreçleri optimize etmek bizim uzmanlık alanımızdır. Yeni çözümlerin ve yeni teknolojilerin getirilmesi veya mevcut kaynakların iyileştirilmesi ve uyarlanması - modern bir endüstriyel veya ticari işletmeler Klinkhammer ile her zaman teknolojik en güncel seviyede olacaktır.  Bir kulağımız sürekli piyasada, daima en yeni teknolojileri göz önünde bulunduruyoruz.  Bu nedenle, yeni teknolojilerin gerçekten ne zaman iyileştirme vaad ettiğini veya olgunlaşmak için henüz birkaç yıla ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. İhtiyatlı merakımızla müşterilerimize içlojistik süreçlerini geliştirmek için gerçekten kullanabilecekleri ve ihtiyaçlarının olduğu yenilikçi teknolojileri sunuyoruz.

İçlojistik: Evrensel Kullanıma açık kendi Tasarımlarımız

KlinCAT® ile, portföyümüzde birçok müşterinin içlojistik süreçlerinde önemli randıman kazanımları elde etmesini sağlayacak kendimizin geliştirdiği bir ürünümüz mevcut.  Son derece hafif yapıda ve enerji tasarruflu tahrik teknolojisinde otomatik depolama aracına sahip hafif yük depolama sistemi, gelişmiş dinamikler ve daha yüksek verim sağlar.  En son teknolojiye sahip, 9 kat üst üste konumlandırılabilen tam otomatik çok seviyeli ASRS sistemi, içlojistik alanda ilave talepleri gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek verimli bir yazılımla, tüm ürünler tam olarak ihtiyaç duyulduğunda hedeflerine ulaşırlar.

Sadece Donanımdan Daha Fazlası

KlinkWARE® ve KlinkVISION® ile basit kullanımı yüksek verimli performansla birleştiren yenilikçi bir yazılım konsepti sunuyoruz.  KlinkWARE® ve KlinkVISION® ile içlojistik alanındaki tüm süreçler net bir şekilde görselleştirilebilir.  Böylelikle her çalışan, çok kısa süre zarfında içlojistik alanında tam profesyonel seviyesine eğitilerek gelebilir.  En dar ve en uygun şekilde kullanılan depolama alanları, Just in time yönetim ve optimize edilmiş depolama stratejileri, intralojistik yazılımın temel avantajlarıdır.  Depo yönetim yazılımımız KlinkWARE® kullanılarak, verimlilik ve kaynak tasarruflarına açıkça yansıyan bir verimlilik artışı sağlanır.  Akıllı, modüler bir konsept ile geliştirilen yazılımımız KlinkWARE® müşterilerin ihtiyaçları büyüdükçe büyüyebilir.  Bu yazılımla, lojistiğinizin her genişletme aşamasına eşlik edebiliriz.

Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha