• [Translate to Türkisch:] Klinkhammer Group

Masterdata, Çevre ve Depo Koşulları - KlinkWARE®

Masterdata

ERP yazılımınız gidilecek istikameti belirleyebilmesi için. Bir tanımlama veya bir isim bir numaradan fazladır.

Ürünler
Ürün kayıt verileri, bir ürünün depolanmasında veya elleçlenmesinde öngörülmesi gereken bir çok detaya sahiptir.

Parça Listeleri
Gerekli bileşenlerin yanında, maliyetleriyle birlikte gerekli işlemler, tanınan süreler veya tanımlayıcı dökümanlar belirtilebilir.

Müşteriler/Tedarikçiler
Müşteri ve tedarikçi kayıt verileri ortak olarak tutulur. Belirli hesaplara tercihli roller atanabilir. Böylelikle örnek olarak nakliyecilerin de tedarikçi ilişkilerini analiz edebilecekleri bir hesabı bulunabilir.

Adresler
Sevk adresleri veya fatura adreslerinin yanında gönderici adresleri de mevcuttur. Müşterileriniz adına da sevk edebilmeniz için.

Çevre ve Depo Koşulları

Burada sadece saklama derecesi veya nem oranını belirlemekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda deponuzun entegre olduğu dünyayı da – ürünlerinizin özellikleriyle birlikte tanımlıyorsunuz.

Çoklu Depo Yönetimi
Birden fazla şubelerinizi birbiri arasında hem mal hem bilgi değiş tokuşu yapan bir lojistik ağa birleştirin.

Envanter Yönetimi
Birbiriyle bağlantılı veri yapılarının temelini atın ve ürün özelliklerini anlaşılabilir ve geriye dönük izlenebilir bir şekilde yönetin.

Çoklu Sahip Yönetimi
Lojistik departmanınız bir hizmet sağlayıcısıdır. Ürünlerinizin kati sahipliğini kaydetmek için, farklı sahipler kullanılır. Aynı şekilde müşteri ve tedarikçiler ve adresleri de farklı sahiplere bağlı durumdadır.

Batch Yönetimi
Bir batch numarası bir ürünün geriye dönük izlenebilmesine imkan tanıdığı gibi, FIFO stratejilerin iyileştirmesine de imkan tanır.

Ürün Dayanıklılığı Yönetimi
Bir ürünün dayanıklılığı (son kullanım tarihi) daha farklı bağımlılıklar da ortaya çıkar. Örnek olarak değişken FIFO, modifiye edilmiş tahsis usülleri veya sürenin dolmasından kaynaklanan otomatikleştirilmiş statü değişiklikleri.

Seri Numarası Yönetimi
Seri numaraları bir yekpare parçayı veya adeti tanımlamaktadır. Batch takibinde olduğu gibi seri numarası yönetimi bir ürünün geriye dönük olarak izlemesine imkan tanır.

Kalite Güvenliği-Durum Yönetimi
Deponuzda depolanan malların bloke edilmesi, denetim veya karantina moduna getirilmesi gerekiyorsa, Kalite güvenliği durumlarının yönetilmesi ve değiştirilmesi gerekir.

Özel Şartlarınız
Sizden ilave olarak talep edilen yeni fonksiyonalite yeni geliştirilecek olan yapıtaşları çerçevesinde sağlanabilmektedir.

Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha