Depolama Sistemleri – Yüksek Raf Deposundan, Konveyör ve otomatik küçük parça ambarına kadar

Planlamacı ile uygulayıcının en iyi düzeyde birbirine entegre olarak çalışabillmesi demek, bir lojistik merkezin hayata geçirilebilmesi için önemli bir önkoşulun yerine getirilmiş olması demektir. Klinkhammer bünyesindeki teknik satış departmanı personeli, projenin başlangıç aşamasından itibaren müdahil olarak, proje yöneticisiyle birlikte, ilk görüşmeden projenin devreye alınmasına kadarki projenin tamamını kapsayan süreci koordine ederler.

Depo Sistemleri

Optimize edilmiş depolama sistemleri iyi planlanmış deponun bir parçasıdır. Klinkhammer Group olarak sistem ve markalardan bağımsızlığımız sayesinde mevcut tekliflerin arasından pazarda en iyi olanı tercih ederiz. Ister mobil raf sistemleri, basit kutu veya palet rafları, girilebilir raflar veya yüksek raf sistemleri, kutu konseptleri isterse komplike konveyör sistemleri olsun; önemli olan sunulan çözümün, depolanacak ürünlerin ihtiyaçlarına ve deponun yapısına mükemmel seviyede uygun olması, kullanılacak bileşenlerin ve depo tasarımının buna göre uyarlanmasıdır. Başka bir deyişle, depo sistemleri, yüksek bir depo performansına ulaşmakta kilit bir rol oynamaktadır. Bir başka önemli bir konu ise: yoğun personel ihtiyacı gerektiren sipariş toplamadır. Bu alanı, biz Klinkhammer olarak esas bir nokta olarak görür, ve standard bileşenleri kullanarak müşterimize özel çözümler üretiriz.

Bir çok denetleyici için 'depo' kelimesi hala bir uyarıcı sözden ibarettir. Ama atıl stokların barındırıldığı sınırsız depoların zamanı artık geçti. Büyük miktarlarda hammaddeleri, yarı mamülleri ve bitmiş ürünleri tutmak yerine, bugün depo sistemleri verim ve dinamiklik üzerine kurulmaktadır. Modern bir yüksek raf deposuyla, otomatik küçük parça ambarıyla ve buna bağlı konveyör veya robotlarla, mevcut depo alanlarına yönelik yeni kullanım imkanları ortaya çıkmıştır. Depo sistemlerinde uzman bir partneriniz varsa, ne âlâ.

 

Small Parts Warehouse

Depo Sistemleri – Pofesyonellerin Görev Alanı

Biz Klinkhammer olarak titiz müşterilerimiz için 40 yıldır otomatik depo sistemleri tasarlıyor ve uyguluyoruz. Pazarı ve imkanları her daim takip ediyor ve hangi yenilikçi sistemlerin modern teknolojiyi sağlayabildiğini cok iyi biliyoruz. Bu illa ki en yeni sensörlerin veya en hızlı depo robotunun kullanılması demek değildir. Çoğu kez ufak detaylar büyük etki yapar ve bir işletmenin depo sisteminin veriminin arttırılmasını sağlar. Biz spesifik bileşen üreticilerden bağımsız olarak hareket ediyor ve yeni konseptler üzerinde kendimiz araştırma yapıyoruz. İç lojistikte prosesleri hızlandırmak, daha etkin alan yönetimi, daha zeki planlama ve dijitalleşme düşüncelerimizin her daim önplanında olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KlinCAT® - Yeni Hedeflere Cevabımız

Belirli bileşenleri pazarda bulamadığımız taktirde, kendimiz geliştiriyoruz. KlinCAT® bizim depo teknolojisi alanındaki yüksek taleplere yönelik bir cevabımızdır. En dar alanda bile en maximum performans sağlayan yüksek oranda otomatize sistemler KlinCAT® 'in geliştirilmesinin neticesidir. Cok seviyeli shuttle sistemimiz 9 kat üstüste bulunan kutu seviyelerine erişebilir. 1.5 m yüksekliğe kadar kaldırma ve 5 m/s çalışma hızıyla KlinCAT®, Just in Time odaklı yüksek performans ihtiyacı olan depo sistemlerine yönelik bir cevaptır.

KlinWARE® - Depolama Sistemleri ve Kullanıcıları yönelik Yazılım

Depolama sistemleri ancak operatörlerin kendileriyle uyum sağlayabildikleri oranda çalışabilirler. Bir çok proje eskimiş veya çok kompleks yazılımlardan dolayı başarısız olmaktadır. KlinkWARE® in geliştirilmesinde biz tamamıyla farklı bir yol seçtik: mümkün olduğunca fazla görsellik, gerektiği kadar komplexite. Bu ana noktalar ışığında yenilikçi depo yönetim yazılımımızın (WMS) kullanım konseptinin temelini oluşturduk. KlinkWARE® ile operatörler laptop, tablet veya cep telefonu ile depodaki bütün mühim süreçleri yönetebilirler ve anlayabilirler. Bu bağlamda özellikle ergonomi hususuna özel bir değer atfedildi: net semboller ve basit menüler, bütün operatörlerinizin kısa zamanda depo sisteminizin değerli bir depo uzmanı olmalarını sağlayacaktır.

Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha