• [Translate to Türkisch:] Klinkhammer Group Analyse

Analiz - Bütün Faktörlere Farklı bir Bakış

Genellikle yüksek yatırımlar ve değişen kurum süreçleri (örneğin otomatik toplama, manuel toplamanın yerini alabilir) ile ilişkili yeni bir lojistik tesis her zaman geleceğe yönelik bir planlama demektir.  Bunu yaparken yeni tesis sadece "şimdi" daha fazla verimlilik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğe de bir alan bırakmalıdır.  Esneklik gereklidir.

Analiz Şekilleri

 • Ürün analizi
 • Erişim frekansı analizi
 • Günlük rutin analizi
 • Toplama verileri analizi
 • Sipariş dağılım analizi
 • Sipariş ortalamaları
 • Mal kabül analizi
 • Stok seviyesi analizi

Analiz

Güncel verilerin (AS-IS) temiz ve kapsamlı bir analizi ve geleceğe bir bakış (TO-BE) daha da önem arzetmektedir.  Çok çeşitli projelerden kapsamlı deneyim ve bilgi birikimi sağlamış olan Klinkhammer'in yetkinliğine güvenebilirsiniz.

AS-IS ve TO-BE Analizi

 • İnşaat, kurulum, tedarik ve yangın koruma önlemleri
 • Depolanan ürünler, yangın sınıfları
 • Yükleme birimleri
 • Envanter, yani kalemler ve miktarlar
 • Malzeme akışları
 • Depo işlevleri ve görevleri
 • Personel
 • BT ve organizasyon

Uzmanlarımız bu bağlamda farklı ham verilere bakarlar. Bu ham veriler şunlar olabilir:

 • Ürün master dataları
 • Sipariş verileri
 • Mal kabül verileri
 • İadeler ve
 • Envanter (stok) verileri

Söz konusu veriler ne kadar farklılaştırılırsa, analiz ve sonraki proje planlaması o kadar hassas olur.

Analiz teknikleri

 • ABC-Ürün analizi
 • Pareto analizi
 • Ciro düzenliliği için X-Y-Z-Analizi
 • Ortalama ve varyans analizi
 • Ürünlerin birbirine korelasyonları
 • Ekstrapolasyonlarla zaman serisi analizi
 • Darboğaz analizi (ısı haritası)
 • Malzeme akış şeması
Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha