• Klinkhammer Group Analyse

Analiz

Yeni bir lojistik tesis projesi yüksek yatırımları ve değişen işletme süreçlerini gerektiren (manüel toplamanın otomatik sipariş toplama ile değiştirilmesi) her zaman gelecek için bir planlamadır. Bu bağlamda kurulacak yeni tesisin sadece mevcut durumda daha fazla verim sağlamasından ziyade gelecek için de bir pay bırakması gerekir.

Analiz

Dolayısıyla temiz ve kapsamlı mevcut verilerin (AS-IS-verileri) analiziyle birlikte geleceğe de bir bakış açısı sağlamak gerekir (TO-BE-verileri). Klinkhammer Group gibi, uzun bir tecrübe ve bir çok proje deneyimine dayanarak bunu yapabilmeniz önemlidir.

Örnek olarak AS-IS ve TO-BE analizimize dahil ettiğimiz bakış açıları:

 • İnşaat, Donanım, Besleme ve Yangın Koruma
 • Depolanan Yük, Yangın Sınıfları
 • Depolama Birimleri
 • Stok, Ürün ve Miktar bazında
 • Malzeme Akışları
 • Depo fonksiyonu ve görevler  
 • Personel
 • BT ve Organisasyon

Uzmanlarımız bu bağlamda çok farklı ham verileri inceliyorlar: Bunlar:

 • Ürün Master dataları
 • Sipariş verileri
 • Mal Kabul Verileri
 • İadeler ve
 • Stok Verileri

İncelenen veriler ne kadar ayrışık olursa, onun temelinde yapılan analiz ve projelendirme de o denli doğru olur.

Analiz teknikleri

 • ABC kriterlerine göre stok analizi
 • Pareto Analizi
 • Ciro devamlılığı konularında XYZ analizi
 • Ortalama değer ve sapma analizi
 • Stokların birbiriyle ilintisi
 • Dönüştürme yöntemleri temelinde zaman dizisi analizi
 • Dar boğaz analizi (Heat Map)
 • Malzeme akış grafiği

Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha