• Frank Klinkhammer

  • Frank Klinkhammer-2

  • Hagen Schumann

  • Hagen Schumann-2

  • Frank Bennemann

  • Frank Bennemann-2

Kusursuz içlojistik - otomatik yüksek raf depo sistemleri, konveyör ve sipariş toplama sistemleri

50 yılı aşkın bir süredir kurumiçi süreçleri gerçek anlamda kolaylaştıran ve malzeme akışına optimum seviyede uyarlanmış yol gösterici konveyör sistemleri ve otomatik yüksek raf depo sistemleri, hafif yük depoları, shuttle teknolojisi ve sipariş toplama, depo lojistiği sistemleri sağlayan uzman bir kuruluştur. Deponuzun tadilatı (Retrofit) den İçlojistik genişlemesine hatta ana merkez depolarının sıfırdan inşaasına kadarki olan bütün projelerde. Bunun temelinde kendi bünyemizde geliştirilen ve modüler bir yapıya sahip olan depo yönetim yazılımımız KlinkWARE®, tesisin kontrolü KlinCONTROL® ve görselleştirme / tanı uygulamamız KlinkVISION® bulunmaktadır. Klinkhammer olarak müşterilerimize sağladığımız 360°- felsefimizden yola çıkarak otomatize içlojistik tasarımların analiz ve planlamasından servis24 konsepti dahil olmak üzere yeni lojistik merkezlerin anahtar teslim devrine kadar kapsamlı bir teklif sunabilmektedir

Search

187 results:
81. Analysis  
 
82. Analysis  
 
83. Analysis  
 
84. Analysis - Analiz  
Analiz Dolay?s?yla temiz ve kapsaml? mevcut verilerin (AS-IS-verileri) analiziyle birlikte gelece?e de bir bak?? aç?s? sa?lamak gerekir (TO-BE-verileri). Klinkhammer Group gibi, uzun bir tecrübe ve…  
85. Analysis - Analiz  
Analiz Yeni bir lojistik tesis projesi yüksek yat?r?mlar? ve de?i?en i?letme süreçlerini gerektiren (manüel toplaman?n otomatik sipari? toplama ile de?i?tirilmesi) her zaman gelecek için bir…  
86. Vizüalizasyon Yaz?l?m?m?z - Tesis Otomasyonu  
Tesis Otomasyonu Ta??ma gereçlerinin kontrolü ba?lam?nda Klinkhammer Grup bünyesindeki teknikerlerimiz Siemens marka S7 nesil PLC altyap?s?n? kullanmaktad?rlar. 30 y?ll?k bir kullan?m ömrü vard?r.…  
87. Vizüalizasyon Yaz?l?m?m?z - Tesis Otomasyonu KlinCONTROL{sup}®{/sup}, Vizüalizasyon KlinkVISION{sup}®{/sup}  
Tesis Otomasyonu KlinCONTROL{sup}®{/sup}, Vizüalizasyon KlinkVISION{sup}®{/sup} ?ster raf istif cihazlar? (AS/RS), da??t?m araçlar?, sorter, palet ister kutu ta??ma sistemleri - genel olarak…  
88. Konveyör Teknolojisi - Konveyör Teknolojisi  
Konveyör Teknolojisi Ta??ma mekanizmas?ndan kaynaklanan farkl?l?klara bakmaks?z?n - Zincir, rulo veya modüler band konveyörleri, dikey konveyörler veya yatay ta??ma araçlar? - bu alanda uygulama…  
89. Konveyör Teknolojisi - Konveyör Teknolojisi  
Konveyör Teknolojisi Depoda bulunan konveyör teknolojisi, her ebat ve a??rl?k s?n?f?ndaki ürünlerinizin i?letme içinde öngörülen hedefe kesintisiz bir ?ekilde ta??nmas?n? sa?lar. Mal kabülden yüksek…  
90. ?rtibat  
 
Search results 81 until 90 of 187
Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha