• Frank Klinkhammer

  • Frank Klinkhammer-2

  • Hagen Schumann

  • Hagen Schumann-2

  • Frank Bennemann

  • Frank Bennemann-2

İç Lojistik-Depo Çözümleri, Otomatik Yüksek Raf Deposu, Konveyör, Toplama Sistemleri

Klinkhammer Grup; bir iç lojistik uzmanı olarak , Konveyör, Depo Lojistiği, Toplama ve Malzeme Akış Yönetimi konularında çözümler sunmaktadır. Faaliyet alanı; depo yönetim yazılımı da içine alacak şekilde, deponun optimizasyonundan (Tadilat), ek yapıların inşaasına, hatta merkez depoların sıfırdan kurulumuna kadar uzanmaktadır.

Search

187 results:
51. Malzeme Ak???  
Otomatik AS/RS Otomatik AS/RS ler çok yüksek kapasiteli raf istif robotlar?d?r. Ço?u kez birden fazla say?da yük ta??y?c?lar?n? ayn? anda ta??yabilirler. Blokajlar ve ta??ma s?ralamar? gözönünde…  
52. Tesis Kumandasi  
?statistiki veriler sayesinde geçmi?e dönük olarak yap?lan i?lemlere bir bak?? aç?s? elde edersiniz. Bu ba?lamda performansa dayal? rakamlar?n kay?t alt?na al?nmas?n?n yan?nda birbirileriyle…  
53. Teknoloji  
‘By-Voice’ (Sesli) Uygulamalar Voice Over IP cihazlar?yla genel olarak el terminallerinin fonksiyonlar?n?n ayn?s? sa?lanabilmektedir. Operatöre bilgi ç?k??? daha da k?salt?lm??t?r. Cihazlar basit…  
54. ?rtibat - Frank Klinkhammer - Genel Müdür  
Frank Klinkhammer - Genel Müdür Tel.: +49 911/930 64-0 Fax: +49 911/930 64-50 info@klinkhammer.com  
55. ?rtibat - Hagen Schumann - Sat?? ve Dan??manl?k Yöneticisi  
Hagen Schumann - Sat?? ve Dan??manl?k Yöneticisi Tel.: +49 911/930 64-128 Fax: +49 911/930 64-50 sha@klinkhammer.com  
56. ?rtibat  
 
57. Home - Fonksiyonlar  
Fonksiyonlar Birden çok depo sahibi Üretim batch takibi Toleransl? FiFo Sürekli say?ma destek Parça ve set olu?turulmas? Çok dillilik Etiketler ve barkodlar RFID, Ses ve Data ?ebeke imkan?  
58. Home - Özellikler  
Özellikler Terzi dikimi donan?m ve yaz?l?m çözümleri Sorunsuz entegrasyon için aç?k arayüzler Uyarlanabilir ve esnek olmas?na ra?men modüler ve ölçeklenebilir bir yap? Uzaktan eri?im Kullan?c?…  
59. Home - Yaz?l?m Modülleri (K?smen)  
Yaz?l?m Modülleri (K?smen) Arayüzler & Entegrasyon Ana kumanda & ?statistik Masterdata, Çevre Ko?ullar? Mal Kabül, Cross-Docking & Stok Depoya alma & Reorganizasyon Besleme…  
60. Home  
4120 Yaz?l?m Kullan?c?s?  
Search results 51 until 60 of 187
Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha