• Frank Klinkhammer

  • Frank Klinkhammer-2

  • Hagen Schumann

  • Hagen Schumann-2

  • Frank Bennemann

  • Frank Bennemann-2

Kusursuz içlojistik - otomatik yüksek raf depo sistemleri, konveyör ve sipariş toplama sistemleri

50 yılı aşkın bir süredir kurumiçi süreçleri gerçek anlamda kolaylaştıran ve malzeme akışına optimum seviyede uyarlanmış yol gösterici konveyör sistemleri ve otomatik yüksek raf depo sistemleri, hafif yük depoları, shuttle teknolojisi ve sipariş toplama, depo lojistiği sistemleri sağlayan uzman bir kuruluştur. Deponuzun tadilatı (Retrofit) den İçlojistik genişlemesine hatta ana merkez depolarının sıfırdan inşaasına kadarki olan bütün projelerde. Bunun temelinde kendi bünyemizde geliştirilen ve modüler bir yapıya sahip olan depo yönetim yazılımımız KlinkWARE®, tesisin kontrolü KlinCONTROL® ve görselleştirme / tanı uygulamamız KlinkVISION® bulunmaktadır. Klinkhammer olarak müşterilerimize sağladığımız 360°- felsefimizden yola çıkarak otomatize içlojistik tasarımların analiz ve planlamasından servis24 konsepti dahil olmak üzere yeni lojistik merkezlerin anahtar teslim devrine kadar kapsamlı bir teklif sunabilmektedir

Search

187 results:
11. Depo Yönetim Yaz?l?m?  
Klinkhammer Group’un yeni nesil Depo Yönetim Yaz?l?m? (WMS) Daha yal?n, esnek ve h?zl? Say?ca fazla yaz?l?m çözümleri mevcut. Ama Klinkhammer Group ?irketinin bünyesindeki KlinkWARE® yaz?l?m? gibi…  
12. Klinkhammer Group - ?ç Lojistik Alanda Yenilikçi Otomasyon  
?ç Lojistik Alanda Yenilikçi Otomasyon ?ster merkezi ana deponun yeniden in?aas?, yaz?l?m entegrasyonu, isterse otomasyon veya mevcut bir depoyu geni?letme projesi olsun, Klinkhammer Group –…  
13. Klinkhammer Group  
 
14. Klinkhammer Group - Kompleks malzeme ak??? için ak?ll? çözümler  
Kompleks malzeme ak??? için ak?ll? çözümler 50 y?l? a?k?n bir süredir temel ölçülerimiz: • Gelecek vaadeden, öngörülü Lojistik Planlama • Yol gösterici ve denenmi? • Yeni nesil, sürekli bir…  
15. Klinkhammer Group  
1998 y?l?nda o?ullar? Detlef ve Frank Klinkhammer ?irkete dahil oldular. Otomasyon teknolojisi ve Depo Yönetim Sistemi (WMS) yaz?l?m? da hizmet kapsam?na dahil edildi. Konveyör ve…  
16. Klinkhammer Group - Makine imalatç?s?ndan yaz?l?m uzmanl???na dayanan bir tarih  
Makine imalatç?s?ndan yaz?l?m uzmanl???na dayanan bir tarih 1972 y?l?nda Adolf Klinkhammer A. Klinkhammer ?ah?s ?irketini müstakil evinin bodrum kat?nda kurdu. Büyük bir özveri ile hizmet…  
17. Klinkhammer Group - 50 y?l? a?k?n bir süredir otomatik yüksek raf depo sistemleri, konveyör ve sipari? toplama sistemleri alan?nda uzman bir kurulu?tur  
50 y?l? a?k?n bir süredir otomatik yüksek raf depo sistemleri, konveyör ve sipari? toplama sistemleri alan?nda uzman bir kurulu?tur Klinkhammer Group, 1972 y?l?nda kurulmu?, uluslararas? faaliyet…  
18. KlinCAT® Shuttle  
Kompakt Çoklu Seviye Shuttle Kompakt yap?s? ve hafif a??rl??? ile göze batan KlinCAT®, iyile?tirilmi? bir dinami?e ve daha yüksek verimlili?e imkan tan?yor. Klasik ASRS (5 m/s) ve shuttle…  
19. Küçük Parça Deposu  
Klinkhammer bietet auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kleinteilelager an und analysiert in Abhängigkeit von Ladehilfsmitteln, Ladegütern, Leistungsanforderungen und Einsatzgebieten, welche…  
20. ?rtibat - Stefan Knörr - Service Yöneticisi  
Stefan Knörr - Service Yöneticisi Tel.: +49 (0) 911/930 64-240 Fax: +49 (0) 911/930 64-50 kns@klinkhammer.com  
Search results 11 until 20 of 187
Teilen:
Lütfen matematiksel denklemin sonucunu bu alana yazınız.
captcha